Verenigingen

“Verenigingen ondersteunen om zo een gezond en veilig sportklimaat te creëren.”

Iedereen moet de ruimte krijgen om in een veilige omgeving te sporten. In Nederland zijn de sportverengingen belangrijke pijlers in de sportcultuur. Een sportvereniging is de meest toegankelijkste plek om te sporten en daarom ook erg belangrijk om als sportvereniging innovatief te blijven, om steeds meer jongeren te trekken. Mijn motivatie ligt bij het ondersteunen van verenigingen binnen de omgeving, om zo voor iedereen een gezond en veilig sportklimaat te creëren.